Strona główna

Przedmiotem działalności firmy jest produkcja oprzyrządowania do obróbki plastycznej, w tym wykrojników jednoczesnych, postępowych, okrojników, dziurkowników, tłoczników, zaginaków, sprawdzianów oraz przyrządów do formowania na zimno. W roku 2006 firma poszerzyła swą działalność i uruchomiła halę tłoczni. Rozpoczęto seryjną produkcję detali dla przemysłu samochodowego.

Obecnie firma PartMet specjalizuje się w:

  • opracowywaniu technologii
  • konstrukcji  narzędzi
  • produkcji narzędzi i sprawdzianów
  • produkcji części zamiennych do narzędzi
  • produkcji przyrządów do formowania na zimno
  • produkcji elementów znakujących
  • produkcji form wtryskowych
  • obróbce skrawaniem i  elektrodrążeniem

W naszych przedsięwzięciach stosowane są  elementy standardowe dostępne na rynku. Dzięki temu Klient ma możliwość częściowej regeneracji narzędzia we własnym zakresie. Aby zapewnić dobrą jakość elementów składowych narzędzi, korzystamy z hartowni posiadających certyfikaty jakości.

Kontrola wykonanych narzędzi polega na dokonaniu pomiarów 3D wytworzonych detali i porównaniu ich z założonymi wzorcami. Pomiary 3D  zlecane są firmom specjalistycznym w celu obiektywnej weryfikacji.